Відповідальність ФОП за несплату ЄСВ


ДПС роз’яснює, що відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 4 Закону про ЄСВ фізичні особи — підприємці, у тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування, сплачують ЄСВ, нарахований за календарний квартал, до 20 числа місяця, що настає за кварталом. Тобто граничний термін сплати ЄСВ для таких платників — 19 число місяця, що настає за кварталом, за який сплачується ЄСВ. Якщо останній день строків сплати припадає на вихідний, святковий або неробочий день, останнім днем таких строків сплати вважається перший робочий день.

ЄСВ сплачується незалежно від фінансового стану платника, а за несплату (неперерахування) або несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) ЄСВ на платників, які допустили зазначене порушення у період:

  • до 1 січня 2015 року, накладається штраф у розмірі 10% своєчасно не сплачених сум;
  • починаючи з 1 січня 2015 року та надалі, накладається штраф у розмірі 20% своєчасно не сплачених сум.

На суму недоїмки нараховується пеня з розрахунку 0,1% суми недоплати за кожний день прострочення платежу. Нарахування пені починається з першого календарного дня, що настає за днем закінчення строку внесення відповідного платежу, до дня його фактичної сплати.

Крім того, згідно зі ст. 165-1 КпАП, несплата або несвоєчасна сплата ЄСВ, зокрема, фізичними особами — підприємцями у сумі:

  • що не перевищує трьохсот НМДГ (до 340 500 грн), тягне за собою накладення штрафу від 40 до 80 НМДГ (680 — 1360 грн);
  • понад трьохсот НМДГ тягне за собою накладення штрафу від 80 до 120 НМДГ (1360 — 2040 грн).

Повторне за рік вчинення таких дій — тягне за собою накладення штрафу від 150 до 300 НМДГ (2550 — 5100 грн).