За невчасну атестацію робочих місць за умовами праці передбачена відповідальність

проводити атестацію вчасно

Працівники, зайняті на роботах зі шкідливими і важкими умовами праці, мають право на додаткові пільги та компенсації за роботу в таких умовах.

Про це роз’яснюють у Держпраці.

Закон «Про охорону праці» зобов’язує роботодавця організовувати проведення атестації робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці. Згідно з п. 4 постанови Кабміну № 442 «Про Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці» проводити атестацію потрібно в строки, передбачені колективним договором, але не рідше ніж 1 раз на 5 років.

Виникає питання, якщо роботодавець не дотримується цього правила, чи діють результати атестації на майбутнє, тобто більше 5 років?

Оскільки законодавство не надає прямої відповіді на це запитання, маємо розуміти, що результати атестації діють тільки в період, визначений у колективному договорі (але не більше 5 років). Згідно з постановою Кабміну № 442 «Про Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці» саме результати атестації впливають на віднесення робочого місця до категорії шкідливих або важких умов праці.

Аналогічний висновок випливає із ст. 7 Закону «Про відпустки», де встановлюється залежність між тривалістю щорічної додаткової відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та результатами атестації робочих місць за умовами праці та часу зайнятості працівника в цих умовах.

Практично дослівно підтримує таку позицію Верховний Суд у постанові від 25.04.2018 у справі № 804/2806/17.

Результати атестації діють тільки в період, визначений у колективному договорі (але не більше 5 років), і після закінчення цього строку більше не діють.

Працівники, продовжуючи працювати в шкідливих або важких умовах праці, втрачають право на пільги.

Отже, щоб не порушувати права працівників, слід проводити атестацію вчасно.

За несвоєчасне та неякісне проведення атестації робочого місця за умовами праці керівник підприємства несе відповідальність відповідно до частини 1 статті 41 Кодексу про адміністративні правопорушення.