Кого можуть притягнути до відповідальності за податкові правопорушення

ГУ ДПС повідомляє, що суб’єктами, які притягаються до відповідальності за вчинення податкових правопорушень згідно ст. 110 ПКУ є:

  • платники податків — фізичні особи (резиденти і нерезиденти України), юридичні особи (резиденти і нерезиденти України) та їх відокремлені підрозділи, які мають, одержують (передають) об’єкти оподаткування або провадять діяльність (операції), що є об’єктом оподаткування і на яких покладено обов’язок із сплати податків та зборів (ст. 15);
  • податкові агенти особи, на яку покладається обов’язок з обчислення, утримання з доходів, що нараховуються (виплачуються, надаються) платнику, та перерахування податків до відповідного бюджету від імені та за рахунок коштів платника податків (ст.18);
  • інші суб’єкти у випадках, прямо передбачених ПКУ, несуть фінансову відповідальність за вчинення податкових правопорушень.

Фізична особа — платник податку несе фінансову відповідальність за умови повної цивільної дієздатності.

Законні представники платників податків — фізичних осіб згідно зі статтею 242 Цивільного кодексу України у разі невиконання обов’язків, визначених цим Кодексом, несуть фінансову відповідальність, встановлену для платників податків (п.110.4 ст.110 Кодексу).

Так, ст. 242 Цивільного кодексу України визначено, що представниками за законом є:

— батьки (усиновлювачі) — представники своїх малолітніх та неповнолітніх дітей;

— опікун — представник малолітньої особи та фізичної особи, визнаної недієздатною;

— інша особа — представник у інших випадках, встановлених законом.

Юридична особа — платник податку несе фінансову відповідальність за вчинення податкових правопорушень її відокремленими підрозділами.

Контролюючі органи несуть відповідальність у вигляді відшкодування шкоди особі, стосовно якої було вчинено податкове правопорушення, відповідно до положень статті 114 цього Кодексу. Контролюючі органи несуть відповідальність за вчинення податкових правопорушень посадовими (службовими) особами таких контролюючих органів (п.110.3 ст.110 Кодексу).

Податкові правопорушення контролюючих органів визначено у статті 128 Кодексу.

Перелік суб’єктів, які притягаються до відповідальності за вчинення податкових правопорушень, визначений у ст. 110 Кодексу, є чітко встановленим та розширеному тлумаченню не підлягає.