Коли можна вписати нові обов’язки до посадової інструкції працівника

У Держпраці відповіли, чи може роботодавець в односторонньому порядку прийняти рішення про внесення змін та доповнень у посадову інструкцію працівника.

Варто зазначити, що розширення трудових обов’язків працівника можливе або за згоди працівника, або в порядку, встановленому частиною 3 статті 32 Кодексу законів про працю, за наявності підстав.

Відповідно до частини 3 статті 32 КЗпП у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці допускається зміна істотних умов праці в разі продовження роботи за тією самою спеціальністю, кваліфікацією чи посадою. Про зміну істотних умов праці — систем та розмірів оплати праці, пільг, режиму роботи, встановлення або скасування неповного робочого часу, суміщення професій, зміну розрядів і найменування посад тощо — працівник має бути повідомлений не пізніше ніж за два місяці.

Посадові інструкції після їхнього затвердження керівником підприємства, організації, установи або за дорученням його заступниками доводяться до працівників під підпис.

До посадових інструкцій може бути внесені зміни, доповнення лише на підставі наказу керівника підприємства, установи, організації за згоди працівника. Наказ про внесення змін, доповнень до посадової інструкції видається в разі перерозподілу обов’язків між працівниками у зв’язку зі скороченням чисельності, раціональним розподілом праці.

Таким чином, роботодавець не може в односторонньому порядку прийняти рішення про внесення змін та доповнень у посадову інструкцію працівника.