Оновлено вимоги до статутів ТОВ і ТДВ

27 лютого 2021 набув чинності Закон від 3.02.2021 № 1183-ІХ «Про внесення змін до Господарського кодексу України щодо усунення правових колізій у вимогах до статутів товариств з обмеженою і додатковою відповідальністю».

Законом усунено колізію між Законом про ТОВ і ТДВ і Господарським кодексом у частині обов’язкових вимог до статуту, яка полягала в тому, що в кодексі була вимога вказувати в установчих документах частки учасників товариств в статутному капіталі, а в Законі її немає.

Тепер з ч. ч. 3, 4 ст. 80 ГК виключили положення про визначення в установчих документах вказаних товариств розміру часток учасників в статутних капіталах.

Також викладено в новий редакції ч. 4 ст. 82 ГК, згідно з якою перелік відомостей, які повинні міститися в статутах товариства з обмеженою відповідальністю і товариства з додатковою відповідальністю, визначається виключно Законом України «Про товариства з обмеженою і додатковою відповідальністю».