Податкові вимоги надсилатимуть за оновленими правилами


Мінфін наказом від 8 лютого 2021 № 63 затвердив зміни до Порядку направлення контролюючими органами податкових вимог платникам податків.

Збільшено з 60 до 180 НМДГ сума податкового боргу платника податків, при якому податкову вимогу не надсилають.

При формуванні податкових вимог їм автоматично присвоюється порядковий номер у такому форматі: NNNNNNN-PPPP-OOOO, де

N — порядковий номер (7 цифр);

P — код структурного підрозділу (4 цифри);

O — код податкового органу (4 цифри).

Податкова вимога, що надсилається (вручається) у паперовій формі, у день її формування в ІТС друкується у двох примірниках, підписується керівником (його заступником або уповноваженою особою) податкового органу, скріплюється печаткою податкового органу та один примірник надсилається (вручається) платнику податків, другий долучається до справи платника податків.

Платникам податків, які подають звітність в електронній формі та/або пройшли електронну ідентифікацію онлайн в електронному кабінеті та подали заяву про бажання отримувати документ через електронний кабінет, податкові вимоги можуть надсилатися в електронній формі засобами електронного зв’язку з дотриманням Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги».

На вимогу платника податків, який отримав податкову вимогу в електронній формі, податковий орган надає такому платнику податків податкову вимогу у паперовій формі протягом трьох робочих днів з дня надходження відповідної вимоги (у паперовій або електронній формі) платника податків.

Податкова вимога вважається належним чином надісланою (врученою) платнику податків, якщо вона надіслана за адресою (місцезнаходженням, податковою адресою, а для фізичної особи (її законного чи уповноваженого представника) — місцем проживання або останнього відомого місцезнаходження) платника податків рекомендованим листом з повідомленням про вручення або особисто вручена платнику податків (його законному чи уповноваженому представникові), або надіслана в електронний кабінет засобами ІТС .

Датою вручення платнику податків податкової вимоги в електронній формі вважається дата, зазначена у квитанції про доставку у текстовому форматі, що відправляється з електронного кабінету автоматично та свідчить про дату та час доставки податкової вимоги платнику податків. У разі якщо доставка документа відбулася після 18 години, датою вручення податкової вимоги платнику податків вважається наступний робочий день. Якщо доставка відбулася у вихідний чи святковий день, датою вручення податкової вимоги платнику податків вважається перший робочий день, що настає за вихідним або святковим днем.