СТАТУТ професійної спілки працівників автомобільного транспорту та шляхового господарства України

ЗАРЕЄСТРОВАНО

Міністерство юстиції України 29 грудня 1999 року Свідоцтво No1296

ВЗЯТО ДО ВІДОМА

із змінами і доповненнями 01 лютого 2001 року
08 лютого 2006 року
23 лютого 2011 року

Читать далее

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ГРОМАДСЬКОГО ІНСПЕКТОРА З ОХОРОНИ ПРАЦІ

Це Типове положення (далі — Положення) визначає правові основи діяльності

громадських (старших громадських) інспекторів з охорони праці і містить

вимоги щодо організації їх роботи з урахуванням обов’язків, прав та

повноважень профспілок у сфері охорони праці, визначених законами України

«Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», «Про охорону праці»,

іншими актами законодавства.

Читать далее

ПОЛОЖЕНИЕ о Фонде солидарных действий Одесской областной организации профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства Украины

УТВЕРЖДЕНО       постановлением ІІ пленума областного комитета профсоюза

06.04.2017 р. № Пл.-ІІ

Читать далее

Фінансова робота профспілкової організації Загальні положення

1. Відповідно до Статуту профспілки профспілкові органи щорічно складають бюджет первинної організації профспілки, який затверджується на зборах, конференціях, засіданнях виборних органів та доводиться до відома всіх членів профспілки.

2. Профспілковий бюджет складається по формі, яку встановлює профспілка та виходячи з фінансових можливостей організації.

3. Кожний профспілковий орган вправі, відповідно до умов та ситуації, що склалася в організації, вносити свої пропозиції щодо формування бюджету, не порушуючи Статут профспілки.

4. В бюджеті також зазначаються інші терміни та статистичні дані. Зокрема: чисельність працівників та членів профспілки, фонд оплати праці, залишок коштів минулого року, планові розрахунки по надходженню членських внесків. Бюджет підписує голова виборного органу, бухгалтер або скарбник.

5. Правовою базою фінансових відносин роботодавця та профспілки є Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності».

Читать далее